Egységes Európai Gazdasági Oklevél

European Business Competence* License - EBC*L


TÁMOP - 2.2.4

Az „Easy Business blended learning” tananyag és oktatási módszer átadása

„Easy Business” e-learning program:
Az „Easy Business” e-learning program tökéletes felkészülési lehetőséget biztosít az Egységes Európai Gazdasági Oklevél „A” modul vizsgájára, mely a legkorszerűbb oktatáspszichológiai ismeretek és tapasztalatok alapján kifejlesztett módszerrel készült. A használat során több érzékszervre is hat, hiszen a hallgató nemcsak látja, de hallja is a tananyagot, ami megkönnyíti a memorizálást. Az elsajátított ismeretek ellenőrzését, gyakorlását, aktívan tartását tesztek segítik elő, melyekkel kontrollálni lehet a tanulás sikerét. Ezzel a módszerrel a hallgató kevesebb idő alatt, saját időbeosztásának megfelelően, kényelmesen, akár otthonról sajátíthatja el a legfontosabb gazdasági alapismereteket valamint igény szerint a német és angol gazdasági nyelvezetet, szakszókincset. hiszen az „Easy Business” e-learning tananyag magyar, angol és német nyelven is elérhető.

E-learning / Blended Learning:
A tanulók az „Easy Business” oktatóprogrammal önállóan sajátíthatják el az EBC*L „A” modul vizsgához szükséges ismereteket.
A tananyag fő vezérfonalát egy konkrét esettanulmány képezi: a „Magic World” nevű üzlet birtokosa újabb és újabb kérdésekkel és problémákkal szembesül, így a hallgatónak a gyakorlati példákon kell alkalmaznia az elsajátított ismertanyagot. Nincs szüksége előzetes ismeretekre, csak akaratra és a témára való koncentrációra.
Az egyéni felkészülés kiváló kiegészítő programja lehet egy 1-2 napos szeminárium, melyen a hallgatók az elsajátított ismeretanyagot már az első perctől kezdve alkalmazzák, így a jelenléti képzés már csak az ismeretek elmélyítését és gyakorlását célozza.

„Train the trainer”:
A „Train the trainer” szeminárium keretében egy speciális képzés során az EBC*L oktatóknak olyan ismeretanyagot adunk át, mely hozzásegíti őket ahhoz, hogy a leghatékonyabban módon integrálják az e-learning tanulási/ tanítási módszerét az EBC*L „A” modul vizsgára való felkészítés során.
Azok, akik rendelkeznek EBC*L oktatói képesítéssel nem kötelesek a „Train the trainer” szeminárium végén vizsgát tenni. Akik „Train the trainer” képesítést szereznek, azok automatikusan „Train the trainer” tanárokká válnak és további tanárokat képezhetnek ki, akik az e-learning módszerével készítenek fel az EBC*L „A” modul vizsgára.
A képzést olyanok is elvégezhetik, akik nem rendelkeznek EBC*L oktatói képesítéssel. Nekik a szeminárium után EBC*L oktató vizsgát kell tenniük ahhoz, hogy a „Train the trainer” képesítést megkapják.

Az „Easy Business” e-learning / blended learning program előnyei:

 • a legkorszerűbb oktatáspszichológiai ismeretek és tapasztalatok alapján kifejlesztett módszer
 • a lehető legtöbb tudás eredményes elsajátítása a lehetséges legrövidebb időn belül
 • bárhol, bármikor alkalmazható – a hallgató saját időbeosztásától függ
 • nem árasztja el a tanulókat megemészthetetlen információk tömkelegével, hanem lényegre törő ismeretanyaggal és pozitív visszacsatolásokkal motiválja őket a tanulásra
 • a program a résztvevők minden érzékére hat: a tananyagot nemcsak látják, hanem hallhatják is, emellett kedves figurák, képek segítik a könnyebb megértést és az emlékezést

Akik a programot már sikerrel alkalmazzák:

 • Linde AG
 • Philips
 • Raiffeisen
 • Siemens
 • T-Mobile
 • Uniqua
 • Wella
 • stb.

A projekt célja

A projekt célja, hogy 2012-13 év során az európai képesítési keretrendszer szempontjait figyelembe véve a projektben résztvevő szak- és felnőtt-képző intézmények között termékeny tapasztalatcsere és tudás-átadás történjen az egységes munkaerőpiac kialakításának érdekében.
Az EBC*Licensing Magyarország Kft. konferenciák, szakmai műhelymunkák, közös tananyagfejlesztés és egy pilot projekt keretében adja át a partnerek számára az „Easy Business blended learning” oktatási tananyagot és képzési módszert.
A programhoz a partnerekkel egy közös, a helyi igényeknek megfelelő oktatói képzést is kidolgozott „Train the trainer” néven, melyet a projekt eredményeként a magyar Felnőttképzési Akkreditációs Testületnél akkreditáltatott. A „Train the trainer” program segítségével partnereink további oktatási intézmények dolgozóinak tudják átadni a projekt során megszerzett tudást és ezáltal jelentős multiplikációs hatás érhető el.
Az „Easy business – blended learning” tananyag és módszer átadásán túl célunk, hogy megismerkedjünk partnereink hasonló szak- és felnőttképzésben bevált oktatási tananyagaival, módszertanaival illetve hogy ismertessük a „Quality Train” szakképzés területére adoptált minőségbiztosítási programját, melyet az EU minőségbiztosítási keretrendszerének (EQUARF) megfelelően, egy nemzetközi együttműködés során 2009-2011 között dolgoztunk ki.

A projekt célcsoportja

A közvetlen célcsoport a célországok szak- és felnőtt-képző intézményeinek munkatársai (intézményvezetők, oktatók) és diákjai (iskolánként 15 diák) alkotják.
Míg a közvetett célcsoportot a partnerországok munkaügyi hivatalainak munkatársai, az intézményekben végzett diákok, az álláskeresők, a munkavállalók és az oktatási intézmények.

Partnereink