Egységes Európai Gazdasági Oklevél

European Business Competence* License - EBC*L


Leonardo program

Sikeresen lezárult az "EASY BUSINESS - BLENDED LEARNING: a vállalkozói kompetenciafejlesztés hatékony módszere" című projekt, melyet az Európai Unió támogatásával a Lifelong Learning Program, Leonardo - Innovációtranszfer 2009 pályázat keretein belül valósítottunk meg.

A projekt előzetesen kitűzött céljának megfelelően a projektpartnerek 6 célországban honosították meg az Easy Business blended learning módszert, nevezetesen Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Olaszországban, Romániában és Törökországban.

A 6 ország, köztük Magyarország is lefordította és adaptálta saját országa nyelvére az EBC*L Easy Business e-learning tananyagot, figyelembe véve nemzeti specifikumaikat és oktatási igényeiket.

A nemzeti változatokat minden egyes esetben központilag tesztelték és értékelték. A végeredmény folyamatosan épül be a nemzeti felnőttképzési rendszerbe.

A magyar online tananyag Tarján Péter színművész hangján szólal meg, játékosan, ábrákkal, példákkal segítve halad végig a tananyagon, az egyes modulok végén pedig teszttel ellenőrizhetjük tudásunkat.

A pályázat eredményeképpen elkészült Easy Business online tananyag magyar nyelven megvásárolható az EBC*L Magyarország központi Képviseleténél!

A pályázat keretén belül 2011. februárjában lezajlott a Train the Trainer képzés Bécsben, melyen Magyarországról két tanárunk képviseltette magát. Ők angol nyelven sajátították el a már jól ismert és sokat bizonyított Easy Business blended learning képzési módszert. Ez a módszer hatékonyan ötvözi az otthoni egyéni felkészülést a jelenléti képzéssel.

2011. március végén a Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation pályázatunk keretein belül további 6 EBC*L tanárt képeztünk ki, így ők az Easy Business blended learning módszerrel is taníthatnak a jövőben.

Ezáltal az EBC*L Magyarország Kft. már erős és képzett, a pályázati követelményeknek megfelelő oktatói adatbázissal rendelkezik.

Az EBC*L Pilot Projekt képzések keretén belül képzett Easy Business blended learning tanárunk közreműködésével összesen 3 nagyvállalatnál, 20 alkalmazott részesült EBC*L "A" modul képzésben az Easy Business blended learning módszerrel.

A projekt lezárásaként nagy sikerrel megrendezésre került 2011. április 14-én az "EASY BUSINESS - BLENDED LEARNING: a vállalkozói kompetenciafejlesztés hatékony módszere" című konferencia.

A konferencia célja volt bemutatni az új és hatékony blended learning módszert a vállalkozói kompetenciák fejlesztésében, mely mindenki számára könnyen feldolgozhatóan segíti az üzleti ismeretek elsajátítását, és hozzásegíti a felhasználót a nemzetközi EBC*L oklevél megszerzéséhez.

Az előadásokat hazai és nemzetközi szakemberek tartották:

 • Paukóné Várnai Adrienn, az EBC*L Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be az Egységes Európai Gazdasági Oklevelet, a csatlakozási feltételeket.
 • Elek Csaba, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Továbbképzési Osztályának Igazgatója beszélt a kamara új szerepéről a duális szakképzésben, és a munkaerő-piac igényeinek érvényesítéséről.
 • Gulácsi Nikolett, az EBC*Licensing Magyarország Kft. ügyvezetője, az LLP-LdV-TOI-EBBL projekt koordinátora ismertette a LLP-LdV-TOI Easy Business, blended learning projekt céljait, hátterét, tapasztalatait, a vállalkozói kompetenciafejlesztés lehetőségeit az EBC*L Easy Business programmal.
 • Günter Schmatzberger, az  Easy Business Training GmbH cégvezetője tartott tájékoztatást az Easy Business Blended Learning oktatóprogramról, annak tapasztalatairól a német nyelvterületeken
 • Szerdahelyi Gábor, a Trenkwalder-Pensum Kft üzemvezetője beszélt az EBC*L Blended Learning módszeréről a vállalati kompetenciafejlesztés területén
 • Szabados István László, EBC*L blended learning tréner mutatta be a Train the Trainer tanárképzést
 • Károvics Mariann, az EBC*Licensing Magyarország Kft. képzési és ügyfélkapcsolati munkatársa végezetül beszámolt az EBC*L 2011. évi programjairól. 

 


 

EBC*L Pilot Projekt

Sikeresen lezajlottak a pilot projekt képzések összesen 3 nagyvállalatnál, 20 alkalmazott részesült EBC*L "A" modul képzésben az Easy Business blended learning módszerrel. A képzés igen eredményes volt.

 


 

EBC*L Easy Business Train the Trainer képzés Budapesten

Sikeresen lezajlott az EBC*L Easy Business Train the Trainer képzés Budapesten, melyen 6 EBC*L tanárt képzett ki a már korábban, a bécsi képzésen Easy Business blended learning oktatói jogosultságot szerzett két trénerünk.

 


 

 

MEGHÍVÓ

"EASY BUSINESS - BLENDED LEARNING: a vállalkozói kompetenciafejlesztés hatékony módszere" című konferenciánkra
(2011. április 14.)

A konferencia célja bemutatni egy új és hatékony blended learning módszert a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére, mely mindenki számára könnyen feldolgozhatóan segíti az üzleti ismeretek elsajátítását, és hozzásegíti a felhasználót a nemzetközi EBC*L oklevél megszerzéséhez, valamint egy innovatív minőségirányítási rendszert, mely az oktatási intézmények minőségfejlesztési törekvéseit hivatott segíteni az EQARF és a CEF figyelembevételével.

A rendezvény további célja, hogy a magyarországi oktatási intézmények, felnőttképzők és nyelviskolák is betekintést nyerjenek ezen nemzetközi szervezetek tevékenységébe, és tájékoztatást kapjanak arról, milyen lehetőségeik vannak a csatlakozásra, a követelmények saját rendszerükbe való beépítésére, vagy saját munkavállalóik képzésére. Az előadásokat hazai és nemzetközi szakemberek tartják, akiknek feltehetik kérdéseiket a résztvevők a nyitott kerekasztal-beszélgetés során.

A konferenciát ajánljuk mindazon

 • szakmai alap- vagy továbbképzést folytató intézménynek, felnőttképző intézménynek ill. nyelviskolának, mely törekszik az intézményében folyó oktatás minőségének fejlesztésére;
 • képzőintézményeknek, melyek nyelvi és/vagy gazdasági képzést folytatnak, és törekvéseik között szerepel, hogy hallgatóik számára Európa szerte elfogadott, egységes képzési rendszert és oklevelet nyújtsanak;
 • EBC*L vizsgaközpontoknak, melyek szeretnék megismerni az EBC*L kínálta új lehetőségeket;
 • nyelviskoláknak, melyek elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt, és érdeklődnek az Európai Nyelvi Minőségbiztosítási Szövetség tagsági lehetősége iránt.

Időpont: 2011. április 14. 
Helyszín: Leövey Klára Gimnázium díszterme – 1096 Budapest, Vendel u. 1.

Tervezett program:

 

09:15 – 09:45

REGISZTRÁCIÓ

09:45 – 10:00

Megnyitó

10:00 – 12:30

Innovatív Minőségirányítás az oktatásban

 • †A szakképzés, mint különleges szolgáltatás;
 • †A minőségfejlesztés és -biztosítás elemei
 • †Szakképzés és minőségfelfogás
 • †Az oktatók különleges szerepe a minőségfejlesztésben
 • †Quality Train – egy oktatóprogram pedagógusok részére
 • †Oktatók képzése és elismerése az idegennyelv-oktatók példája szerint
 • †Nyitott kerekasztal-beszélgetés

Közben: 15 perc szünet

12:30 – 13:30

Ebédszünet

13:30 – 16:00

EASY BUSINESS - BLENDED LEARNING: a vállalkozói kompetenciafejlesztés hatékony módszere

 • †A projekt célja, háttere, tapasztalatai
 • †Új módszerek az EBC*L oktatásban (e-learning, blended learning, Train the Trainer szeminárium)
 • †Tapasztalatok a német nyelvterületekről és referenciák Magyarországról
 • Újdonságok az EBC*L-ben, a 2011-es év EBC*L programjai
 • Nyitott kerekasztal-beszélgetés

Közben: 15 perc szünet

 


A konferencián való részvétel ingyenes!

A konferenciára a regisztrációs lappal lehet jelentkezni legkésőbb 2011.04.08-ig.

Meghívó és regisztrációs lap letöltése
 

 


 

EBC*L Easy Business Train the Trainer képzés Bécsben

Sikeresen lezajlott az eslő Train the Trainer képzés Bécsben, melyen két kollégánk vehetett részt 2011. február 17-18-án. A képzés során a résztvevő tanárok megismerkedtek a már jól ismert és sokat bizonyított Easy Business blended learning képzési módszerrel. A képzés angolul zajlott. A Bécsben végzett trénereink 2011. március végén a Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation pályázatunk keretein belül további 6 EBC*L tanárt fognak kiképezni, hogy az Easy Business blended learning módszerrel tudjanak tanítani madj a jövőben.

Képek az eseményről

 


Lifelong Learning Programme, Leonardo - Transfer of Innovation 2009

 

The project is co-financed by the European Union and realised under the Lifelong Learning Programme, Leonardo - Transfer of Innovation 2009

The project aim on transfer of Easy Business blended learning into 6 countries. The "Easy Business blended learning programme - Level A" is a very modern and innovative educational concept. It combines the advantages of e-learning with the advantages of traditional training courses. The target group are people with no or scare knowledge in business management. The content of "Easy business - Level A" comprises 4 key modules: Accounting, Ratios & Financial Objectives, Costing & Pricing, Business Law.

The partners are going to localise the Easy Business blended learning into 6 target countries, namely to Hungary, Czech Republic, Poland, Italy, Romania and Turkey. The partners are going to implement conditions for successful launch of the Easy Business blended learning into national VET systems. The partners translate and adapt the didactical texts to national languages and specifics taking into account the results of the analysis of educational needs. The partners provide six new national versions of Easy Business e-learning and a national pool of certified trainers will be established. National concepts of blended learning will be piloted and evaluated. The output will be placed into the national VET systems.

Now we invite you to discover the free learning opportunity of Easy Business! Try it out!
 

Magyar nyelvű EBC*L „A” modul E-learning anyag készül az Európai Unió támogatásával

A projektet az Európai Unió támogatja a Lifelong Learning Program, Leonardo - Innovációtranszfer 2009 pályázat keretein belül.

A projekt célja az Easy Business blended learning módszer és tananyag 6 országba történő adaptációja. Az Easy Business blended learning program – A modul egy nagyon modern és innovatív oktatási koncepció. Ötvözi az e-learning és a tradicionális oktatás, jelenléti képzés előnyeit. A célcsoport az üzleti admilnisztrációban egyáltalán nem, vagy alig jártas lakosság. Az "Easy business – A modul" 4 fő témakört tartalmaz: Mérlegfelépítés, Vállalati célok és mutatószámok, Költségszámítás, valamint Társasági - gazdasági jog.

A projekt partnerek 6 célországban fogják meghonosítani az Easy Business blended learning módszert, nevezetesen Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Olaszországban, Romániában és Törökországban. A partnerek az Easy Business blended learning módszer nemzeti felnőttképzési rendszerbe történő a sikeres bevezetése érdekében valósítják meg a projektet. A partnerek lefordítják és adaptálják saját országuk nyelvére az anyagot, majd nemzeti specifikumaik és oktatási igényeik szerint leképezik azt. A partnerek végül 6 új nemzeti Easy Business e-learning változattal lesznek gazdagabbak, valamint képzett oktatói adatbázissal. A nemzeti változatok minden egyes esetben tesztelve és értékelve lesznek. A végeredmény beépül majd a nemzeti felnőttképzési rendszerbe.

A magyar nyelvű EBC*L E-learning szoftver kísérleti (Béta) verziója online elérhető! Próbálja ki!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a béta verzió esetlegesen még tartalmazhat kisebb hibákat. A programot folyamatosan fejlesztjük és frissítjük a visszajelzések alapján. A jelenleg elérhető változat még nem tartalmaz audió fájlokat, valamint pdf összefoglalókat.

 

Partnerek:

KEA Wirtschaftstraining GmbH
Austria

EuroProfis s.r.o
Czech Republic

E.N.AD.I.L
Italy

inMedia Polska Sp. z o.o
Poland

Asociatia EUROED
Romania

HYDRA Uluslararasi Proje ve Danismanlik A.S
Turkey

EBC*Licensing Magyarország Kft.
Hungary