Egységes Európai Gazdasági Oklevél

European Business Competence* License - EBC*L


A vizsga

"A" modul

Az oklevél megszerzéséhez egy kétórás, írásbeli vizsgát kell sikersen teljesítenie a vizsgázóknak az EBC*L "A" moduljának tananyagából. A vizsga nem teszt jellegű: különböző típusú kifejtős kérdésekre kell válaszolni.

Témakörök:

 • Mérlegfelépítés
 • Vállalati célok és mutatószámok
 • Költségszámítás
 • Társasági - gazdasági jog

Vizsga:

 • Időtartam: 120 perc
 • A vizsga formája: írásbeli 
 • A vizsgán maximum 100 pont szerezhető. A sikeres vizsgához legalább 75%-os teljesítmény szükséges.

Vizsgafeladatok:

 • 16 fogalom-meghatározás
 • 4 a téma megértését számon kérő kérdés
 • 1 esettanulmány

Letöltések:


"B" modul

Az EBC*L B modul vizsgájának szerkezete megegyezik az "A" moduléval. Elméleti és gyakorlati ismereteket firtató kérdések megválaszolását követően egy eseti példa megoldása a feladat. A válaszadáshoz nem használható segédanyag.

Kizárólag az "A" modulból vizsgát tett hallgatók jelentkezhetnek a "B" modul vizsgájára!

Témakörök:

 • Üzleti tervezés (1. részvizsga)
 • Marketing és értékesítés (1. részvizsga)
 • Pénzügyi tervezés (2. részvizsga)
 • Gazdaságossági és beruházási számítások (2. részvizsga)

Vizsga:

 • Időtartam: 2x 90 perc (részvizsgánként). A két részvizsga között 15 perc szünet van.
 • A vizsga formája: írásbeli 
 • A vizsgán maximum 80 pont szerezhető. A sikeres vizsgához legalább 75%-os teljesítmény szükséges (60p).

Vizsgafeladatok:

 • 12 elméleti kérdés
 • 3 a téma megértését számon kérő kérdés
 • 1 esettanulmány

Részvizsgák:

 • Lehetséges csupán az egyik részvizsga abszolválása. Az EBC*L "B" modul záróoklevelének megszerzéséhez azonban mindkét részvizsgát le kell tenni. A második részvizsga letételére az elsőt követő 2 éven belül kell sort keríteni.
 • A részvizsgák sorrendje szabadon választható.
 • Részvizsgánként 80 pont szerezhető. A pontok 75 %-ának (= 60 pont) elérése esetén a vizsga sikeresnek tekinthető.

Egy részvizsga sikertelensége esetén a vizsga 2 éven belül megismételhető. Ez esetben a bizonyítványt az EBC*L Képviselet állítja ki.

Mindkét részvizsga sikeres letétele esetén az EBC*L "B" modul záróoklevelét az EBC*L International és a Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa állítja ki.
 

Letöltések:


"C" modul

Ismeretanyagának elsajátításával a vizsgázó ismerni fogja a vállalatirányításhoz szükséges eszközöket, azok részterületeit, valamint a hatékony személyügyi menedzsment feltételeit és eljárásait. 

Témakörök:

 • Szervezet
 • Személyzeti menedzsment
 • Controlling
   

Vizsga:

 • Kizárólag az "A" és a „B” modulokból vizsgát tett hallgatók jelentkezhetnek a „C" modul vizsgájára.
 • Időtartam: 120 perc
 • A vizsga formája: írásbeli 
 • A vizsgán maximum 80 pont szerezhető. A sikeres vizsgához legalább 75%-os teljesítmény szükséges.

Vizsgafeladatok:

 • 14 Tudáskérdés 
 • 2 esettanulmány
   

Letöltések:


Vizsgadíjak

"A" modul

Tanfolyam

Az EBC*L tanfolyamok díját vizsgaközpontjaink határozzák meg. Ennek mértéke nagyban függ a hallgatók előképzettségétől és az összóraszámtól.

Vizsga

 • felnőtt vizsgadíj: 115 € + 27% ÁFA
 • diák vizsgadíj:      69 € + 27% ÁFA  (diákigazolvány felmutatásával)

Felkészítő segédanyag

A vizsgára való felkészülést tankönyv segíti, mely az elméleti tudnivalókon kívül számos példát és esettanulmányt, valamint egy minta-vizsgafeladatsort tartalmaz, mely kiválóan alkalmazható a vizsga előtti önkontrollként. A tankönyvhöz egy megoldókulcs is tartozik, mely minden egyes feladat megoldását és a kidolgozott vizsgafeladatsort tartalmazza.

A felkészítő segédanyag díja (megoldással):  5.500,- Ft + 5% ÁFA


"B" modul

Tanfolyam

Az EBC*L tanfolyamok díját vizsgaközpontjaink határozzák meg. Ennek mértéke nagyban függ a hallgatók előképzettségétől és az összóraszámtól.

Vizsga

 • Teljes vizsgadíj:
  • felnőtt vizsgadíj: 120 € + 27% ÁFA
  • diák vizsgadíj:      79 € + 27% ÁFA  (diákigazolvány felmutatásával)
 • Részvizsga díja:
  • felnőtt vizsgadíj: 65 € + 27% ÁFA
  • diák vizsgadíj:    45 € + 27% ÁFA   (diákigazolvány felmutatásával)

Felkészítő segédanyag

A vizsgára való felkészülést tankönyv segíti, mely az elméleti tudnivalókon kívül egy részletes esettanulmányon keresztül mutatja be az elméleti ismeretanyag gyakorlati alkalmazását.

A felkészítő segédanyag díja (megoldással):  5.000,- Ft + 5% ÁFA

 


"C" modul

Vizsga

 • felnőtt vizsgadíj: 120 € + 27% ÁFA
 • diák vizsgadíj:      79 € + 27% ÁFA  (diákigazolvány felmutatásával)

A felkészítő segédanyag díja:  5.000,- Ft + 5% ÁFA


Egyéb szolgáltatások díjai

 • vizsgadolgozat betekintés (sikertelen vizsga esetén): 30 € + 27% ÁFA
 • oklevél kiállítás (két nyelven, vagy pótlólagos kiállítás): 1000 Ft + 27% ÁFA