Egységes Európai Gazdasági Oklevél

European Business Competence* License - EBC*L


Tankönyvek

Felkészítő segédanyag - "A" modul

(tankönyv + megoldás)

A vizsgázók felkészülését segíti az EBC*L felkészítő segédanyaga és a hozzá tartozó megoldókulcs. Az EBC*L vizsgakövetelményrendszerének egyes témáihoz kapcsolt, a lényeget összefoglaló, rövid és találóan megfogalmazott szakszövegek a tartalmak lényegre törő ismétlését és az útbaigazítást célozzák.

A szakszövegek közvetlenül kapcsolódnak az EBC*L tanulmányi céljaihoz és az azt kategorizáló fejezetekhez, ideális segítséget nyújtva az anyagban történő elmélyüléshez. Számos „Tudáspróba” teszt és feladat célozza a vizsga előtti önkontrollt, valamint egy folyamatos esettanulmány teszi a gyakorlatban is szemléletessé az ismeretanyagot. A tankönyv végén található egy minta-vizsgafeladatsor, mely a vizsga előtti utolsó kontrollként használható annak megállapítására, hogy sikeres volt-e a vizsgára való felkészülés. Az önálló kitöltés hozzájárul a sikeres tanulmányokhoz, hiszen a tudásanyag ismételten felszínre és önálló megfogalmazásra kerül.

A tankönyv tartalma:

 • A négy fő témakör elméleti anyaga
 • Közel 300 tesztkérdés: minden egyes témakörhöz kapcsolódóan kb. 75 feladat
 • Minta-vizsgafeladatsor

A felkészítő segédanyag az EBC*L Magyarországi Képviseletétől igényelhető. Ára: 5.500 Ft + 5% ÁFA


Felkészítő segédanyag - "B" modul

Az Easy Business kiváló felkészülési lehetőséget biztosít az EBC*L - Egységes Európai Gazdasági Oklevél - megszerzéséhez.

Ez a könyv az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC*L) "B" moduljának tanulmányi céljaihoz igazodik, így tökéletes vizsgafelkészítést kínál. A tananyag középpontjában az üzleti terv áll, amelynek felépítése és tartalma kapcsán bemutatunk számos tervező és elemző eszközt, valamint a marketing alapjait.

A témakörök feldolgozása végén képes lesz arra, hogy saját maga is célirányosan üzleti terveket készítsen, és pénzügyi illetve beruházási számításokkal tudja alátámasztani azokat. Ezzel egyidejűleg megszerzi azt a vállalatgazdasági felkészültséget, amelyre pályafutásához, egy vállalat alapításához vagy projektek sikeres lebonyolításához szüksége van. Az Easy Business módszer gondoskodik a könnyű olvashatóságról, a jól érthetőségről valamint a gyakorlatiasságról.

Témakörök:

 • Üzleti tervezés
 • Marketing és értékesítés
 • Pénzügyi tervezés
 • Beruházási- és gazdaságossági számítás

A felkészítő segédanyag az EBC*L Magyarországi Képviseletétől igényelhető. Ára: 5.000 Ft + 5% ÁFA
 


Felkészítő segédanyag - "C" modul

Az EBC*L "C" moduljához magyar és német nyelvű felkészítő segédanyag is rendelkezésre áll.

Témakörök:

 • Teljes vezetés alapjai
 • Munkatársak vezetése
 • Személyzetmenedzsment (munkaerő gazdálkodás)
 • A vezetői munka különleges esetei

A felkészítő segédanyag az EBC*L Magyarországi Képviseletétől igényelhető. Ára: 5.000 Ft + 5% ÁFA

A segédanyagokért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.