Egységes Európai Gazdasági Oklevél

European Business Competence* License - EBC*L


Egyéni felkészülés, konzultációval

Gazdasági alapkompetencia 3 lépésben

Az alapvető gazdasági ismereteket most könnyedén, kényelmesen otthonról is elsajátíthatja alábbi „képzéscsomagjaink” segítségével.

1. Fázis:

"A" modul - e-learning

A résztvevők az EBC*L „Easy Business” oktatóprogramjával önállóan sajátítják el a szükséges alapismereteket.

Az EBC*L E-learning tananyagot egy személyre szóló online hozzáférés segítségével érheti el a résztvevő.

 • Az Easy Business oktatóprogramjával egy kiváló, egységes kezdeti (bemeneti) színvonalat érnek el, és így az értékes szemináriumidő a minimálisra redukálható.
 • Bárhol, bármikor alkalmazható – a felhasználó saját időbeosztásától függ.
 • A program a résztvevők minden érzékére hat: a tananyagot nemcsak látják, hanem hallhatják is, emellett kedves figurák, képek segítik a könnyebb megértést és az emlékezést.
 • A program minden egyes témaköre a következő felépítést követi:
  • Fogalom-meghatározás
  • A fogalom/téma magyarázata egy konkrét példán keresztül
  • Rövid összefoglalás
  • Teszt (önellenőrzés)


Az EBC*L e-learning tananyag otthoni, önálló feldolgozása elengedhetetlen előfeltétele a tudásanyag hatékony elsajátításának! 

Időpontja: Folyamatosan, önállóan a választott konzultáció első napjáig.

 

"B" modul - otthoni felkészülés

A résztvevők az EBC*L „B” modul Felkészítő segédanyag segítségével önállóan sajátítják el a szükséges alapismereteket.

 • Az EBC*L vizsgakövetelmény-rendszerének egyes témáihoz kapcsolt, a lényeget összefoglaló, rövid és találóan megfogalmazott szakszövegek a tartalmak lényegre törő ismétlését és az útbaigazítást célozzák.
 • Ez a könyv az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC*L) "B" moduljának tanulmányi céljaihoz igazodik, így tökéletes vizsgafelkészítést kínál. A tananyag középpontjában az üzleti terv áll, amelynek felépítése és tartalma kapcsán bemutatunk számos tervező és elemző eszközt, valamint a marketing alapjait.

Az EBC*L „B” modul felkészítő segédanyag otthoni, önálló feldolgozása elengedhetetlen előfeltétele a tudásanyag hatékony elsajátításának!

Időpontja: Folyamatosan, önállóan a választott konzultáció első napjáig.

2. Fázis: Konzultáció

A tréningen az elsajátított ismeretanyagot az első perctől kezdve alkalmazzák a hallgatók. Így valósul meg az ismeretek elmélyítése és gyakorlása, és a képzés magas színvonala

 • Tanulás konkrét esettanulmányon keresztül:
 • Az oktatási anyag vezérfonalát egy konkrét vállalkozás gazdasági ügymenetének végigkísérése jelenti, biztosítva ezzel a tréning gyakorlatorientáltságát. A vállalat gazdasági tevékenysége ezáltal még inkább valóságossá és átélhetővé válik. A száraz elméleti modellek és definíciók gyakorlatba való átültetésével a tananyag sokkal követhetőbb, érthetőbb és logikusabb a résztvevők számára.
 • A résztvevők saját aktivitása: • Nem a tréner, hanem a résztvevő van a középpontban.
  • Az oktató által tartott frontális előadások arányát a minimálisra csökkentettük a kiscsoportos munkák, megbeszélések, játékos tanulás és prezentációk javára.

Gyakorlatba való átültetés (pl. a vállalkozás konkrét adatait, problémáit, feladatait alkalmazva, hogy a mindennapi munkában még inkább hasznosíthatóvá váljanak az elsajátított ismeretek).

3. Fázis: Nemzetközi EBC*L vizsga

A résztvevők számot adhatnak a képzés során elsajátított ismereteikről. Az EBC*L (próba)vizsgát sikeresen teljesítők nemzetközileg elismert EBC*L oklevelet kapnak.

Próbavizsga időpont: Érdeklődjön!

"A" modul

 • Írásbeli vizsga:
  • fogalom-meghatározások
  • a téma megértését számon kérő kérdések
  • esettanulmány
 • 75% feletti teljesítmény esetén sikeres
 • A sikeresen vizsgázók nemzetközileg elismert német vagy angol nyelvű oklevelet kapnak.


"B" modul

 • B1 és B2 részvizsgából tevődik össze
 • 2 x 90 perces, írásbeli vizsga
 • Kifejtős kérdések: • 12 elméleti kérdés (4 pont)
  • 3 a téma megértését számon kérő kérdés (6 pont)
  • 1 esettanulmány (12 pont)
 • Vizsgánként összesen 80 pont szerezhető

Megfelelt eredményhez min. 75% szükséges.