Egységes Európai Gazdasági Oklevél

European Business Competence* License - EBC*L


Az EBC*L-ről általában

Az EBC*L (European Business Competence* Licence) egy nemzetközi kezdeményezés az üzleti-gazdasági ismeretek elterjesztésére Európában. A munkahelyek jelentős részén ma már egyre inkább elvárásként fogalmazódik meg, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztrációs munkában mindenképpen szükséges üzleti, gazdasági ismeretekkel. Olyan kompetens személynek legyenek, akik ismerik a vállalkozás gazdasági céljait, értik a közgazdászok használta szófordulatokat, valamint rendelkeznek a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához szükséges alapismeretekkel - növelve ezzel a vállalkozás hatékonyságát.

Ezt felismerve jött létre 2002-ben Németországban az a vállalati kezdeményezés, mely a vállalatgazdasági ismeretek újraértelmezését, és egy egységes európai szabványrendszer felállítását tűzte ki célul. Neves, nemzetközileg elismert szakemberek megalapították tehát az EBC*L (European Business Competence* Licence) - magyar nevén Egységes Európai Gazdasági Oklevél - Kuratóriumát, mely a következő célokat tűzte ki maga elé:

Az EBC*L egységes képzési és vizsgáztatási rendszerével...

 • emelje az általános gazdasági tudásszintet a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében
 • segítsen elsajátítani egy nemzetközileg versenyképes szaktudást
 • segítsen felébreszteni a szándékot minden korosztályban tudásuk bővítésére az élethosszig tartó tanulás jegyében ("life-long learning")
 • könnyítse meg az eligazodást a mindennapi életben

Az EBC*L vizsgát jelenleg 32 országban lehet abszolválni a Kuratórium által meghatározott, nemzetközileg szabványosított normák szerint, melynek során szigorú minőségi szabályoknak kell eleget tenni. Ez az egységes vizsgarendszer nagyban hozzájárul a vizsgázók tudásának Európán belüli könnyebb összehasonlításához.

Modulok

 

Az egymásra épülő modulok biztosítják a fokozatosságot, valamint segítenek abban, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelő gazdasági tudást sajátíthatja el. 

 

Az alapozó, ún. "A" modul célja,

...hogy a vizsgázónak sikerüljön elsajátítania a gazdasági élet főbb területeiről egy olyan összképet és komplex tudásanyagot, mely kellő alapot nyújt számára az őt körülvevő gazdasági folyamatokban történő eligazodáshoz, a kellő tájékozottsághoz. Ennek a szintnek az ismeretanyaga 16 éves kor felett mindenki számára ajánlott, és szükséges lenne. 

...megismeri a vállalkozás gazdasági céljait, és érti a közgazdászok használta szófordulatokat. Ezen ismeretek birtokában Ön egy kompetens kontaktszemély, aki rendelkezik a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához szükséges alapismeretekkel.

Témakörök:

 • Mérlegfelépítés
 • Vállalati célok és mutatószámok
 • Költségszámítás
 • Társasági - gazdasági jog

Továbblépve, a "B" modul ismeretanyagának elsajátításával...

...sikerüljön egy olyan vállalkozói szemléletmódot elsajátítania, mely segítségére lesz (mind munkavállalóként, mind magánemberként) gazdaságilag megalapozott, önálló döntéseket hozni, szükség szerint aktívan részt venni egy vállalkozás tervezési és döntési folyamataiban.

...Ön tudja, hogyan kell gazdasági szempontok mentén projektek és vállalkozások számára üzleti tervet készíteni, érvelni, rendelkezik a költségvetés készítéshez elengedhetetlen know-how-val.

Témakörök:

 • Üzleti tervezés
 • Marketing és értékesítés
 • Pénzügyi tervezés
 • Beruházási- és gazdaságossági számítás

Végül a "C" modul ismeretanyagának elsajátításával...

...ismerni fogja a vállalatirányításhoz szükséges eszközöket, azok részterületeit, valamint a hatékony személyügyi menedzsment feltételeit és eljárásait.

Témakörök:

 • Szervezet
 • Személyzeti menedzsment
 • Controlling

 

Az EBC*L vizsgáról általában

Az EBC*L vizsga követelményei

Az EBC*L vizsga követelményeiben két nagyon fontos elvárás fogalmazódik meg.

Egyrészt az, hogy a vizsgázónak sikerüljön elsajátítania a gazdasági élet főbb területeiről egy olyan összképet és komplex tudásanyagot, mely kellő alapot nyújt számára az őt körülvevő gazdasági folyamatokban történő eligazodáshoz, a kellő tájékozottsághoz.

Sikerüljön egy olyan vállalkozói szemléletmódot elsajátítania, mely megfelel a mai, nemzetközileg is elvárt követelményeknek, és amely segítségére lesz későbbi élete során önálló döntéseket hozni, szükség szerint aktívan részt venni egy vállalkozás tervezési és döntési folyamataiban.

Ezen felül a vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy az elsajátított ismeretanyagot képes megfelelő módon alkalmazni a gyakorlatban: tudja, hogyan kell gazdasági szempontok mentén projektek és vállalkozások számára üzleti tervet készíteni, érvelni, rendelkezik a költségvetés készítéshez elengedhetetlen know-how-val.

A vizsga célja, hogy a vizsgázó a legújabb, mai élethelyzeteknek megfelelő, európai normák szerinti piacorientált ismeretanyagot sajátítson el. Olyan gazdasági kompetenciával rendelkezzen, melyre későbbi élete során – munkavállalóként és vállalkozóként egyaránt – szüksége lesz.

A vizsgán nem csupán az ismeretanyag elsajátításáról és megértéséről kell számot adni, hanem a gazdasági életből vett gyakorlati példákon keresztül az alapvetőbb, vállalatot érintő problémákra is megoldást kell találniuk a vizsgázóknak


A vizsga egységessége

EBC*L vizsgát kizárólag akkreditált EBC*L vizsgaközpontban lehet tenni.

A vizsgakövetelmények egész Európában egységesek, melynek alapjául a Kuratórium által kiadott vizsgakövetelményrendszer szolgál. A vizsgázóknak minden EBC*L tagországban ugyanazokat a vizsgafeladatsorokat kell megoldaniuk, de erre a saját anyanyelvükön van lehetőség.

A vizsgadogozatokat a Képviselet javítja megadott irányvonalak szerint, így a vizsgázók azonos elbírálás alá esnek.

A  hallgatók saját vizsgaeredményüket honlapunkon tudják lekérdezni, sikeres regisztráció után, szermélyes vizsgalap-azonossító kódjuk segítségével. A sikeres vizsgát követően a résztvevők legkésőbb 6 héten belül kézhez kaphatják oklevelüket, melyet német és/vagy angol nyelven állít ki az EBC*L nemzetközi központja Bécsben.

Kiknek ajánljuk?

Az EBC*L képzés és vizsga célcsoportjai:

 • Laikusok, pályakezdők, álláskeresők - Értő odafigyelés, hasznos hozzászólás, rálátás a gazdasági folyamatokra.
 • Munkavállalók - Gazdaságorientált, költségtudatos, vállalkozói gondolkodás.
 • Vállalkozók/Ügyvezetők - Hatékonyabb irányítás, ismeretek bővítése, nemzetközi szemlélet.
 • Tanulók/diákok - Jobb elhelyezkedési lehetőségek, az általános tudás szintjének növelése.

 

Pályakezdők és munkanélküliek előnyei

 • Egyszerű és könnyen kezelhető követelményrendszere révén bárki elsajátíthatja. Ehhez segítséget nyújt a követelménykatalógus, és a felkészítő segédanyag, amelyben minden szükséges információ megtalálható.
 • Az EBC*L oklevelet nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is elismerik.
 • Nemzetközileg egységes vizsgakövetelmény-rendszere révén mindenhol ugyanazt a megbízható tudást nyújtja.
 • Segít az interkulturális készség elsajátításában.
 • A magyar pályakezdők esélyei nőnek a nemzetközi piacokon.
 • Tanulás vagy munka mellett is elvégezhető (ehhez a legmegfelelőbb az EBBL vegyes tanulási forma, melynek nagyobb részét az otthoni, egyéni felkészülés teszi ki, melyet egy rövid jelenléti képzés egészít ki).
 • Igény szerint ajánlólevelet állítunk ki az EBC*L-t végzetteknek, hogy ezzel is növeljük munkaerő-piaci esélyeiket.
 • Az EBC*L oklevéllel rendelkezők munkája hatékonyabbá válik, s új lehetőségek nyílnak meg előttük.
 • A neves vállalatok már elismerik az EBC*L által nyújtott tudást.

 

A munkavállalók szempontjai

 • Egyszerű és könnyen kezelhető követelményrendszere révén bárki elsajátíthatja.
 • Nemzetközileg egységes vizsgakövetelmény-rendszere révén mindenhol ugyanazt a megbízható tudást nyújtja.
 • A tananyag elsajátítása munka mellett is elvégezhető - igény szerint a vizsgára felkészítő tanfolyam segítségével, vagy EBBL oktatási formában.
 • Az egymásra épülő modulok segítségével a hallgató saját belátása, igénye és képzettsége szerint dönthet arról, hogy hány modult és azokat milyen ütemezésben szeretné elvégezni.
 • Igény szerint ajánlólevelet állítunk ki az EBC*L-t végzetteknek, hogy ezzel is növeljük munkaerő-piaci esélyeiket.
 • Az EBC*L által adott tudás segít eligazodni és megérteni a minket körülvevő bonyolult gazdasági folyamatokat, ezáltal tájékozottá és magabiztossá teszi tulajdonosát a gazdasági élet területén.
 • Az EBC*L oklevéllel rendelkezők előtt új lehetőségek nyílnak meg.
 • A neves vállalatok már elismerik az EBC*L által nyújtott tudást.

 

A munkáltatók EBC*L-ből származó előnyei

 • Időszerű, hatékony képzési rendszer, gyakorlati kompetenciát nyújt.
 • A dolgozók tudásáról összehasonlítható képet nyújt.
 • Garancia a munkáltatónak, hiszen valódi EU-oklevélről van szó.
 • Képzésekre vonatkozó racionális döntéseket elősegíti.
 • Kiválóan alkalmazható továbbképzésként, hiszen a tananyag elsajátítása munka mellett is elvégezhető (EBBL képzési mód).
 • Jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelent, hogy a munkáltatónak nem magának kell megbirkóznia az új humánerőforrás betanításával járó nehézségekkel.
 • A képzés szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható.

 

Hol veszik hasznát a diákok?

 • Továbbtanulásnál megfelelő tudásalapot nyújt
 • Középiskola utáni elhelyezkedésnél máris rendelkeznek egy európai oklevéllel
 • Több felsőoktatási intézményben lehetőség van kreditátvitelre, felmentés kérésére a korábban megszerzett EBC*L Oklevél bemutatásával
 • A mindennapi életben segíti az eligazodást, a gazdasági összefüggések megértését
 • Ha nem gazdasági területen helyezkednek el, előnyt jelent munkatársaikkal szemben, hogy ilyen jellegű képzettséggel is rendelkeznek